Gony Spa

Gony Spa

Trải nghiệm xoa bóp phục hồi năng lượng. Làm mới về thể chất lẫn tin thần tại Glory of New York Spa, dọc theo đường Trần Hưng Đạo.