Ăn tối tại phòng

Ăn tối tại phòng

Dịch vụ ăn uống tại phòng cung cấp cho bạn các món ăn đẳng cấp thế giới trong sự riêng tư của bạn – tất cả trong vòng ba mươi phút hoặc ít hơn.